قهرمان زن داستان، به اسم اسکیکو به تازگی توی یه مدرسه ثبت نام کرده، این مدرسه تا سال قبل فقط برای پسرا بود، ولی امسال دخترا رو هم ثبت نام کرده، از اونجایی که مدرسه توی یه منطقه ی روستایی و منحصر به فرده اسکیکو تنها دختریه که به این مدرسه اومده...

Episode 1 163 MB
Episode 2 163 MB
Episode 3 164 MB
Episode 4 163 MB
Episode 5 86 MB
Episode 6 78 MB
Episode 7 163 MB
Episode 8 81 MB
Episode 9 163 MB
Episode 10 163 MB
Episode 11 164 MB
Episode 12 163 MB
Episode 13 163 MB
Episode 14 164 MB
Episode 15 163 MB
Episode 16 164 MB
Episode 17 164 MB
Episode 18 163 MB
Episode 19 163 MB
Episode 20 163 MB
Episode 21 172 MB
Episode 22 164 MB
Episode 23 104 MB
Episode 24 102 MB
Episode 25 104 MB
Episode 26 105 MB

این انیمه ی جالبی بود. ببینید ضرر نمی کنید.اگر به انیمه ی هارم علاقه مندید پس از اینم خوشتون می یاد.