می تاکشیبان دختریه که هیچ دوستی نداره .دخترای دیگه هم می و به خاطر نداشتن دوست پسر مسخره
می کنن. تا این که روزی پسر معروف مدرسه می رو می بینه و به اون علاقه مندمیشه و.......
Episode 1: First Kiss 195 MB
Episode 2: The Taste of Fried Chicken 183 MB
Episode 3: If You Trust People... 186 MB
Episode 4: They Have Scars 180 MB
Episode 5: Just Like This 180 MB
Episode 6: Why... 199 MB
Episode 7: I Love You, But 194 MB
Episode 7: Special 8 MB
Episode 8: New to Love 192 MB
Episode 8: Special 2 MB
Episode 9: Each and Every 196 MB
Episode 10: Nothing Else 180 MB
Episode 11: Parade 202 MB
Episode 12: I'll Protect You 177 MB
Episode 13: Say "I love You" 199 MB


این انیمه فوق العاده قشنگ بود .هرکی نبیمه ضرر کرده .البته بیش از حد رمانتیک بود. من خیلی این انیمه رو دوست دارم.